Archyvas 2013

2013 m. lapkričio 7 d.

 

       Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje-konkurse "Kalėdų paslaptis"     

 

Kaledine paroda 2013.doc
Microsoft Word Document 62.5 KB

Registracija.                

Grupė A -->>

Grupė B -->>

Grupė C -->>

Grupė D -->>


Rajoninės metodinės-praktinės konferencijos "Nauji mokslo metai. Idėjų mugė" pranešimai.-->>

2013 m. rugpjūčio 23 d.

 

 

Kviečiame į rajoninę metodinę-praktinę konferenciją 

"NAUJI MOKSLO METAI. IDĖJŲ MUGĖ",

kuri vyks rugpjūčio 26 d. 10 val.

Rokiškio švietimo centre, I-o aukšto salėje.

 

Atsisiųsti
Konferencija_Kvietimas_2013.pdf
Adobe Acrobat Document 296.8 KB
Atsisiųsti
Konferencijos programa-2013.pdf
Adobe Acrobat Document 280.6 KB
Gabrielė Mažeikaitė Gruzdžių gimnazija Šiaulių r., mokytoja K.Mažeikienė
Gabrielė Mažeikaitė Gruzdžių gimnazija Šiaulių r., mokytoja K.Mažeikienė

2013 m. balandžio 3 d. 

Respublikinis kompiuterinio atviruko konkursas "Tau, Mamyte!"

 

  Ketvirti metai Rokiškio rajono švietimo centras, Rokiškio rajono pradinių klasių metodinis būrelis ir Obelių mokykla-darželis organizuoja kompiuterinio atviruko konkursą „Tau, Mamyte“. Respublikiniame kompiuterinio atviruko konkurse kviečiame dalyvauti I-IV klasių mokinius. Konkurso tinklalapis http://taumamyte.wordpress.com

   Konkursui teikiami originalūs statiniai paveikslėliai, skirti Motinos dienai, sukurti tik piešimo programa, nesinaudojant piešimo programose pateiktais paruoštais objektais (pvz.: žvaigždutės, mėnulio ar pan). Kompiuteriniame atviruke gali būti savos kūrybos tekstas. Jei tekstas nėra savos kūrybos, būtina nurodyti autorių.

  Konkurso tikslai:

• ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą mamai;

• ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo kultūrą;

• skatinti kūrybinius gebėjimus.

  Dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes:

• I klasės mokiniai;

• II klasės mokiniai;

• III klasės mokiniai;

• IV klasės mokiniai.

   Konkursas vyks balandžio 2 d. – gegužės 3 d. Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau 2-ų darbų kiekvienoje amžiaus grupėje. Konkurso dalyviai iki balandžio 19 d. turi registruotis http://taumamyte.wordpress.com ir siųsti darbus el. paštu taumamyte@gmail.com. Būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą, ugdymo įstaigos pavadinimą. Darbai vertinami balandžio 22–30 dienomis. Konkurso rezultatai skelbiami gegužės 5 d. http://taumamyte.wordpress.com, http://portalas.emokykla.lt tinklalapiuose. Konkurso darbai publikuojami gegužės 6–25 d. http://taumamyte.wordpress.com.

  Pagrindiniai kompiuterinio atviruko konkurso „Tau, Mamyte!” vertinimo kriterijai:

• darbo idėjos ir atlikimo originalumas;

• piešinio kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek kompiuterinio išpildymo požiūriu;

• teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.

  Kiekvienoje kategorijoje bus išrinkta po tris laimėtojus. Geriausių darbų autoriai bei jų mokytojai bus pakviesti į respublikinių, rajono konkursų olimpiadų nugalėtojų apdovanojimų šventę Rokiškio kultūros centre gegužės mėn. Darbų autoriams bus įteikti diplomai, o jų mokytojams – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkos. Visi darbų autorius paruošę mokytojai el.paštu gaus pažymas apie vykdytą metodinę veiklą.

  Visais rūpimais klausimais galite kreiptis el. paštu taumamyte@gmail.com

 

2013m balandžio 3 d.

RAJONINĖ PRADINUKŲ SVEIKATIADA

,,Sveikata – jėga“

 

Tikslas: formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti fizinę ir psichinę sveikatą, propaguoti aktyvią veiklą ir ugdyti draugiškumą.

Renginio forma: prisistatymas, estafetės, lavinančios vikrumą, lankstumą, greitumą, taiklumą, išradingumą ir skatinčios teigiamas emocijas;

Vertinimas: laimėtojai bus visi dalyviai, nugalėtojai nebus renkami, o užduotys vertinamos simboliniais ,,SVEIKATOS LAŠAIS“.

Sveikatiados šūkis: ,,Sveikam kūne sveika siela“;

Vieta: Rokiškio Senamiesčio progimnazija (J.Biliūno 2)

Laikas: 2013 – 04 - 25 12.00 – 14.00

Dalyviai: 8 komandos nariai – vienas iš jų kapitonas (2 pirmokai, 2 antrokai, 2 trečiokai, 2 ketvirtokai) Sveikatiadoje dalyvaujančių komandų gali būti apie 10, kurios bus burtų keliu skirstomos į du pogrupius.

Organizatoriai: Rokiškio švietimo centras, rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba (koordinatorės Olia Samėnienė - 861652312, Inga Repšienė, Nijolė Fijalkauskienė), Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuras.

Registracija: iki 2013 – 01 – 29 rosita@ post.rokiskis. lt , 845871284

Apranga: patogi sportinė apranga

Namų darbas: Kiekviena komanda paruošia ir atsiveža vieną sveikuolišką dovaną draugų komandai ir sugalvoja įdomų TOS DOVANOS (susijusios su sveikata) pristatymą (pvz. sulčių, vaisių, riešutų, dribsnių, sausainių, sūrį, medaus, sveikuolišką kompoziciją ar kt.)

Eiga:

1. Pasiruošimas (komandos persirengia persirengimo kambariuose, sporto salėje susėda ant suoliukų su jų mokyklos pavadinimu;

2. Sveikatiados atidarymas;

3. Sveikuoliškos dovanos pristatymas:

4. Linksmosios estafetės;

5. Kapitonų varžytuvės;

6. Pertrauka;

7. Linksmosios estafetės;

8. Burtų traukimas, dovanų teikimas kitai komandai;

9. Sveikatiados uždarymas.

Apdovanojimai: komandos, dalyvavusios pradinukų sveikatiadoje, bus apdovanotos RŠC padėkos raštais, nominuoti aktyviausi, kūrybiškiausi, sveikiausi mokiniai, paskatinti mokytojai, parengę mokinių komandą – metodinę veiklą patvirtinančiomis pažymomis.

 

O svarbiausias apdovanojimas – GERA NUOTAIKA!

 

Registracijos lentelė. Atsisiųsti
Registracijos lentelė sveikatiada.doc
Microsoft Word Document 30.0 KB
Sveikatiada. Aprašas. Atsisiųsti
RAJONINĖS PRADINUKŲ SVEIKATIADOS aprašas
Microsoft Word Document 17.4 KB

PADĖKA

              Dėkojame rajoninės konferencijos "Sėkmės pamoka" lektoriams Austėjai Landsbergienei, Giedriui Vidžiūnui, Astai Sakalienei, Renatai Jankevičienei, Irinai Gustienei, Zitai Jelinauskienei, Alei Mitalauskienei, Ritai Vaitiekauskienei, Oliai Samėnienei, Liucijai Varnienei, stendinių pranešimų autoriams Zitai Jelinauskienei, Editai Lapienienei, Ilonai Matiekuvienei, Giedrei Narkūnaitei, Sigitui Rimšai, Žilvinui Vaičiūnui, Rimai Vanagienei, Danguolei Zilbergienei, Rūtai Žilinskienei, Reginai Barauskienei, Virginijai Prascienienei už patirties sklaidą, naudingus pataimus, įdomias pamokas.

                Konferencijos pranešimai -->>

 

                                                          

KVIEČIAME DALYVAUTI ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO  CENTRO
IR ROKIŠKIO RAJONO  RADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINIO BŪRELIO ORGANIZUOJAMOJE 

RAJONINĖJE METODINĖJE – PRAKTINĖJE MOKYTOJŲ KONFERENCIJOJE 

SĖKMĖS PAMOKA“

Konferencija vyks    2012 m. rugpjūčio 28 d.

 

Konferencijos tikslas:

   Skatinti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą ir profesinį tobulėjimą.

Konferencijos probleminės sritys:

  Sėkmingos edukacinės patirties sklaida.

  Pamokos planavimas ir organizavimas.

  Inovatyvūs mokymo (si) metodai. IKT taikymas.

  Mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymas pamokoje.

  Vertinimas ir įsivertinimas padedantis mokymui ir mokymuisi.

  Sėkmingas mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas.

  Palankaus klasės mikroklimato mokymuisi formavimas.

 

Konferencijos darbo formos:

Pranešimai (galima pateikti žodinius ir stendinius pranešimus, filmuotą medžiagą, pamokų, renginių pateiktis, sukurtas ir naudojamas ugdymo priemones, ugdytinių darbus, aktyvių mokymo metodų naudojimo pavyzdžius, įvairias sėkmingas bendras mokytojų ir mokinių veiklas ir kt.).

Diskusijos.

 

Reikalavimai stendiniams pranešimams:

Tema skiriama pasirinktai probleminei sričiai atskleisti.

Pranešime akcentuojamas aktualumas, tikslai, uždaviniai, rezultatai.

Pranešimas turi tilpti 1 m2 plote (Formatas 1A arba aštuoni 4A lapai)

Stendu pasirūpina pats stendinio pranešimo rengėjas

 

Reikalavimai pranešimams:

Pranešimai – pateiktys parengti su Microsoft Office, PowerPoint;

Pirmoje skaidrėje (Times New Roman, 20 pt šrifto dydis) turi būti nurodyta:

Klasė;

Dalykas;

Tema;

Autoriaus vardas, pavardė;

Kvalifikacinė kategorija;

Miestas, mokykla.

Antroje skaidrėje pranešimo – pateikties trumpa anotacija (iki 50 žodžių);

Priešpaskutinėje skaidrėje išvados, rekomendacijos.

Paskutinėje – naudotos literatūros sąrašas.

Priedai

Pranešimai turi būti atsiųsti elektroniniu paštu.

Pranešimo trukmė 5-10 min.

 

Dalyvio anketas  ir pranešimus siųsti iki 2012 m. rugpjūčio 10d. rokiskispradinisugdymas@gmail.com

 

Konferencija vyks

2012m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Vieta: Rokiškio Senamiesčio progimnazija, J.Biliūno g. 1

Laikas: Pradžia 10 val

Konferencijos klausytojo mokestis ( apie 25 Lt) bus renkamas konferencijos dieną.

 

Konferencijos dalyviams ir klausytojams bus išduodami Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Dalyvių anketas ir reikalavimus pranešimui rasite mokyklos tinklalapyje http://pradinukasrokiskis.jimdo.com/

 

Kontaktams:

Dalia Skeirienė

Telef. 8 610 49506

 

Rosita Lasienė

Telef. 8 687 79405

 

El.paštas: rokiskispradinisugdymas@gmail.com

 

 

 

Kvietimas_atsisiųsti
kvietimas_ Konferencija Rokiskis.doc
Microsoft Word Document 64.0 KB
Dalyvio anketa_atsisiųsti
DALYVIO ANKETA.docx
Microsoft Word Document 19.8 KB

2012m vasario 17 d.

    

                   Kviečiame II-III klasių mokinius dalyvauti lietuvių kalbos viktorinoje "Žaidžiu žodžiu", o IV klasių mokinius raštingiausio mokinio konkurse "Aš moku rašyti lietuviškai". Viktorina ir konkursas vyks vasario 29 d. 12 val. Rokiškio pradinėje mokykloje.

 

 

 

Viktorinos ir konkurso sąlygos
Nauja WinRAR ZIP archive.zip
Compressed Archive in ZIP Format 229.0 KB

2012 m sausio 20 d

 

    Nuoširdžiai dėkojame visiems parodos - konkurso "Kalėdų rytą saulė pražydo" dalyviams.

                                                    

    Padėkos dalyviams išsiųstos į švietimo centrus.

    Respublikinės mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodos - konkurso "Kalėdų rytą saulė pražydo" uždarymo akimirkos rajoninio laikraščio internetiniame puslapyje -->>

    Parodos dalyvių  ir nugalėtojų kūrybinių darbų virtuali paroda.-->>

ATMINTINĖ.doc
Microsoft Word Document 26.5 KB
gamt nuostatai 2011.docx
Microsoft Word Document 20.9 KB
Raštas dėl gamtininkų 2011.doc
Microsoft Word Document 33.0 KB

2011m spalio 13d.

 

Svečiuose Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis

 

   Spalio 13 dieną į Rokiškio savivaldybės švietimo centrą atvyko Kauno miesto pradinių klasių metodinio būrelio narės. Tai tęstinė veikla, kurios metu patirtimi dalinamės su Kauno pradinių klasių mokytojomis. Prieš pusė metų mūsų rajono būrelis svečiavosi Kaune. 

  Švietimo centro direktorė Mikulėnienė Elinga pasveiknusi viešnias, trumpai pristatė statistiką apie mūsų rajono švietimo įstaigas. Rokiškio rajono metodinio būrelio narės pasakojo apie veiklas, kurias oragnizavo 2009 - 2011 m.m. 

   Po aptarimo koleges pakvietėme į Rokiškio darželį - mokyklą ,,Ąžuoliukas". Ne tik svečiai, bet ir mes likome sužavėtos grožio ir estetikos reginiu. 

   Susitikimą tęsėme Rokiškio krašto muziejuje, kuriame kolegės susipažino su Rokiškio krašto istorija.

   Susitikimo refleksija vyko  degustuojant sūrį, išklausius edukacinę programą "Sūrio kelias".

 

   Rokiškio rajono pradinių klasių mokytoju būrelio vardu nuoširdžiai Dėkojame už pagalbą organizuojant šį susitikimą Rokiškio savivaldybės švietimo skyriaus direktorei Elingai Mikulėnienei, metodininkei - konsultantei Rositai Lasienei, Rokiškio darželio - mokyklos "Ąžuoliukas" direktorei Romualdai Cegelskienei.